Notify Message
Forums
Page 1
Search
#11965487 Jan 17, 2016 at 10:02 PM · Edited 3 years ago
Officerare
8 Posts
Nedan följer allmän information om Vargflockens regler, samt lite annat smått och gott. Vid frågor, kontakta någon av officers.

Ranks:
Följande ranks används just nu i guilden:
- Guildmaster: Kungzergas
- Officer: Critoo, Reizenstyle, Cryssie
- Core-raider: Raiders som har utmärkt sig genom att presterat bra och haft stabilt deltagande på raids. Majoriteten av raidande medlemmar i vargflocken är core-raiders.
- Raider: Spelare som har en stabil plats i guilden, men som fortfarande inte riktigt når upp till den standard som finns hos core-raiders.
- Trial: Nya medlemmar i vargflocken.
- Veteran: Före-detta raidande medlemmar i vargflocken som har varit med under en längre period och utmärkt sig i guilden.
- Casual: Icke-raidande medlemmar i vargflocken.
I nuläget accepteras endast casuals till vargflocken om de har en koppling till någon annan spelare i guilden, t.ex. IRL-kompis eller tidigare guild-kamrat.

I kontakt med andra spelare från vargflocken eller med andra konkurrerande guilds ska du bete dig respektfullt.

Raid-regler:

Raid-tider:
Vi raidar vanligtvis följande dagar:
- Torsdag 19:00-23:00
- Söndag: 19:00-23:00
- Måndag: 19:00-23:00

Just nu raidar Vargflocken 2 dagar i veckan fram till Legion (torsdag, söndag). Vi kommer gå tillbaka till 3 raiddagar när Legion börjar närma sig.

Oftast har vi en paus över sommar (början av juni till slutet av augusti) och över jul. Då vi försöker hålla 1 raid i veckan om folk har möjlighet men detta är då inte ett krav.

Signs:
Som raider i vargflocken ska du signa för alla raids. Detta görs i in-game kalendern med accept/tentative/decline.
- Accept signas om du kan vara på raiden från start och delta hela kvällen.
- Tentative signas om du är osäker på om du kan komma, inte kan komma i tid, eller inte kommer kunna delta under hela kvällen. I alla dessa fall ska du meddela status till officers, antingen via whisper, in-game mail, forumpost eller på vargflockens facebooksida.
- Decline signas om du inte kan delta på raid överhuvudtaget. Även detta ska också meddelas till officers, liksom ovan, med tillhörande anledning (som inte behöver vara ingående/personlig).

Som raider förväntas du dyka upp i god tid samt vara påläst. Du ska kunna din klass utan och innan, kunna motivera ditt val av talents, glyphs och specc.

Under raids ska du vara uppmärksam, seriös och ha en vilja att progressa samt ha förmågan att sätta guildens bästa framför ditt egna. Vi kommer ibland vara tvugna att byta ut spelare, antingen p.g.a. prestation eller raid-komposition. Du bör vara förberedd på att detta kan hända och ta detta med så gott mod som möjligt om det inträffar.

Om du blir utbytt bör du vara tillgänglig under resten av raidkvällen, antingen in-game, via Teamspeak, eller per telefon. Om du skulle välja att “lägga av” för kvällen bör detta meddelas till en officer.
Även om vi är en casual guild så ser vi gärna att alla våra medlemmar närvarar på alla raids i veckan.

Din karaktär förväntas alltid ha de bästa enchants och gems, samt andra relevanta uppgraderingar, aktiva.

Consumables:
På raid förväntas du ha med dig de consumables som finns tillgängliga för att maximera din egen, och till följd guildens, förmåga. Dessa inkluderar i nuläget:
- Mat med 125+ stats.
- Flask av högsta kvalité.
- Potion, både för pre-pot och pot under encounter.
- Augmentruna.
Såvida inget annat sägs ska detta användas varje try, även under farm.


Loot-regler:

Generella:
I vargflocken delas majoriteten av loot ut med hjälp av loot-council. För att hjälpa oss med detta använder vi oss av addonet EPGP LootMaster, som låter spelare markera intresse för de lootdelar de är intresserade av, samt välja olika kategorier, såsom Mainspecc, Offspecc o.s.v.

Officers diskuterar sedan looten sinsemellan, och avgör tillsammans vem som ska få looten. Det finns ett antal faktorer som kan avgöra om en får loot, dessa inkluderar:
- Spelarens nuvarande gear i förhållande till gearpiecen som delas ut, d.v.s. hur stor uppgradering det är för spelaren.
- Huruvida piecen är “Best-In-Slot” för spelaren.
- Hur väl spelaren har presterat under senaste raids.
- Spelarens attityd och allmänna uppförande under raids.’
- Spelarens attendance sett över senaste tiden.
- Spelarens rank i guilden (trial, raider/core-raider)

Om ranks och loot:
Om du är trial i guilden kan du förvänta dig att bli nerprioriterad på loot. Detta då du inte ännu är säker i guilden och det fortfarande kan finnas frågetecken runt din prestation. Givetvis innebär inte detta att du blir helt utan loot, utan är en gearpiece en väldigt stor upgrade för dig är det mycket möjligt att vi ger den till dig.

Gällande raiders och core-raiders är finns det väldigt lite skillnad i lootprioritet mellan dessa två som så, även om ranken core-raider baseras på flera av de kriterier som står ovan.

Tier-tokens:
Vanligtvis delas tier-tokens ut enligt loot-systemet ovan, men när alla spelare (detta inkluderar även trials) på en specifik tier-token har fått en varsin piece går vi över till ett round-robin system. Detta gör vi för att distribuerar uppgraderingar såsom gems och warforged någorlunda rättvist.

Vad detta innebär är att vi roterar enligt en lista hur tier-tokens delas ut, där alla får ett token med chans för gem och warforged, varpå det går över till nästa person, som får en chans, o.s.v.

När en spelare väl fått en uppgradering (Warforged, gem) på sitt tier-token, tas han/hon bort från listan tills vidare.

Notera att detta enbart gäller när alla spelare väl har fått ett tier-token, och att det utgår från olika gearslots, så det finns separata listor för head, shoulders, chest ,hands och legs.

Mounts:
Om ett mount droppas random (.t.ex. Ashes of Al’ar) kommer alla spelare i raiden med ranken raider eller högre rolla. Högst roll vinner.

Om ett mount droppas som är garanterad drop (T.ex. från Archimonde eller Garrosh) får alla rolla vid första killen, oavsett rank. På efterföljande kills går är prioriteten core-raiders/officers > raiders > trials.

Mounts rollas alltid med vanlig /roll.

Övrigt om loot:
Har du åsikter om hur looten delas ut, eller känner att en loot-piece har delats ut felaktigt är du välkommen att whispra den person som står som loot-master för kvällen (oftast Critoo, ibland Reizenstyle) med återkoppling, så kommer det tas o beaktan.

Känner du att du vill ge en lootpiece till en annan spelare ska detta först tas med officers. Detta kan göras öppet i raidkanalen på teamspeak, i chatt eller i whisper. Loot ska inte tradas för guld under några omständigheter!
Page 1